Tysvær Vektløfterklubb (TVK) ble startet opp igjen i 2006. Vi er en idrettsklubb som driver med vektløfting, styrkeløft og styrketrening. Du trenger ikke trene vektløfting for å være medlem hos oss!!.  Vi er derfor delt i to kategorier. Vi holder til i sportsenteret på Tysværtunet kulturhus. Tysværtunet kulturhus ligger 15 min fra Haugesund (25 min fra flyplassen).Vårt mål er å kunne tilby styrketrening og vektløfting, til en fornuftig pris, til flest mulig. Medlemsavgiften går til drift, utstyr, kurs, konkurranser m.m. Alt er basert på frivillig basis.
Vi har nå hatt en av våre trenere på instruktørkurs i basistrening. Ønsker du tips forslag til øvelser etc. er vi behjelpelig med dette. Vi håper på å få kjørt basistrening på faste dager om interessen er stor.

Styrketrening:
Dette er den desidert største gruppa vår. Her trener de som ikke ønsker å trene vektløfting. Vi har tredemøller, ergometersykler, diverse apparater, manualer og vekter. TVK tilbyr bistand til å legge opp programm, samt veiledning. Her er det medlemmer i alle aldersgrupper. Alle som trener her er underlagt TVK og NIF sitt regelverk. Vi supplerer med utstyr etter ønske og økonomi.

Bilder fra TVK sine lokaler.

Vektløfting:
I vektløftergruppa er ikke målet å bli størst mulig fysisk!  Spenst, hurtighet, bevegelighet, styrke og koordinasjon er verdifulle elementer. Til sammen utgjør de likeverdige elementer innen vår idrett. Ideell alder å starte med vektløfting er 12-15 år. Det er en alder hvor vi fokuserer først og fremst på de motoriske ferdigheter. Vektløfting er en idrett som har stått på det olympiske program siden lekenes start i 1896. Siden 1972 har det vært konkurrert i øvelsene rykk og støt. Begge øvelsene består avløft med stang fra gulvet og over hodet. Vektløftere på et høyt internasjonalt nivå har trent opp store kraftressurser. Med god teknikk løfter de beste mer enn tre ganger sin egen kroppsvekt over hodet.

Støt løftes i  to bevegelser. Først til brystkassen, og deretter over hodet.
5-Kampen: Vektløfting er en helårs idrett hvor det stilles store krav til den enkelte utøver. Man vil gjerne tro at alt dreier seg om styrke innen vår idrett. Slik er det ikke! For å sikre fokus på bla. spenst og hurtighet, har Norges Vektløfterforbund innført en 5-Kamp konkurranse. Der konkurrerer vi i rykk, støt, 40m sprint med liggestart, 3-hopp og kulekast(Liakov)med tilhørende Norgesmesterskap!

Teknikk: Riktig løfteteknikk er avgjørende for å kunne løfte tunge vekter. Vektløfteridretten har derfor mye å tilføre eksempelvis arbeidsplasser, hvor det gjøres mange tunge løft. Ved riktig teknikk og god oppbygging av muskulatur, kan belastingsskader og lignende reduseres.

Rykk skal utføres i en bevegelse, fra gulvet , til stangen er over hodet

Lokasjon !

Beliggenhet :  Sportssentert i Tysværtunet Kulturhus, Aksdal

http://www.tysvertunet.kulturhus.no/

Trenigskort for de under 18 virker på følgende tidspunkt.

Mandag til fredag  Kl. 17.00-20.30

Treningstider for de over 18. «Selvbetjent» (ikke leder tilstede). 

 

Mandag til fredag  Kl. 08.30-21.45
Lørdag og søndag  Kl. 10.30-17.00

 

Hvordan bli medlem?

Trykk på «bli medlem» på første siden. For familiemedlemskap fører en opp alle som skal trene. En kan da begynne å trene når det er ledere tilstede. Når betaling er registret blir det bestilt nøkklkort til dem som står som hovedmedlem. Kortet koster 150,- kr i depositum og hentes på bibloteket på tysvertunet. Normalt tar dette ca. 1 til 1,5 uke fra betaling. Ønskes kort til flere en hovedmedlem bestilles dett gjennom kontaktskjema. Ved spesielle tilfeller kan personer bli nektet kort eller blir nektet å trene. Dette blir behandlet internt av TVK og det gis ikke rom for diskusjon. Det er viktigt å få med seg at vi er et idrettsalg. Det er da åpnet for dopinkotroll på alle som trener. For de som ønsker setter vi pris på om en tar dette online kurset trykk på tekst «online kurs»

 

online kurs